top of page

STATIKA BUDOV A POŽIARNA ODOLNOSŤ

Vypracovanie statických posudkov nosných konštrukcií budov pre všetky stupne projektovej dokumentácie.

Vypracovanie analytických a numerických modelov.

Analýzy účinkov pôsobenia statických a dynamických zaťažení na stavbu. Overenie kmitania stropných konštrukcií.  

Posúdenie mechanickej a požiarnej odolnosti nosných konštrukcií z hľadiska požiadaviek na medzný stav únosnosti a medzný stav použiteľnosti podľa technických noriem STN EN.

Overenie nosných prvkov a globálna analýza budov.Zameriavame sa najmä na:

    - drevené konštrukcie

 

- nové stavby a rekonštrukcie existujúcich budov (nadstavby, prístavby a prestvaby) 

    - krovy a strechy - väznicové sústavy, hambálky, stolice

 

- rekonštrukcie podkrovných priestorov

    - ľahké stĺpikové konštrukcie (tzv. 2 by 4 systémy)

    - zruby a drevenice

    - ťažké rámové sústavy

 

- stavby z alternatívnych stavebných materiálov

- oceľové konštrukcie

bottom of page