top of page

PUBLIKÁCIE

Snímka.JPG

ŠEJNA, J., BLESÁK, L. - Požární odolnost dřevěných konstrukcí. Odborná kniha. Vydavateľstvo ČVUT v Prahe. ISBN 978-80-01-07012-3 (2022) (in Czech)

 

BLESÁK, L., SANDANUS, J. - Design analysis of a timber connection according to EC and ČSN and their mutual comparison. Transfer: Science - research – Implementation of technologies into practice, Annual volume 3, No. 1. Pages 14--15. ISSN 1337-9747 (2011) (in Slovak)

 

​BLESÁK, L., SANDANUS, J. – Local wood strengthening – part 1. Transfer: Science - research – Implementation of technologies into practice, Annual volume 3, No. 4. Pages 10-11. ISSN 1337-9747 (2012) (in Slovak)

 

BLESÁK, L., SANDANUS, J. – Local wood strengthening – part 2. Transfer: Science - research – Implementation of technologies into practice, Annual volume 4, No. 1. Pages 14-15. ISSN 1337-9747 (2012) (in Slovak)

 

​BLESÁK, L. – Local strengthening of wood and joints and its impact on behaviour of timber structures. Juniorstav 2011: 13 – International annual conference of Ph.D. students and scientists in the field of civil and industrial engineering. Brno VUT, 4.2.2011. Brno: Brno University of Technology – Faculty of Civil Engineering, 2011, ISBN 978-80-214-4232-0. (in Slovak)

 

BLESÁK, L. – Local strengthening of wood and joints and its impact on behaviour of timber structures. Juniorstav 2012: 14 – International annual conference of Ph.D. students and scientists in the field of civil and industrial engineering. Brno VUT, 26.1.2012. Brno: Brno University of Technology – Faculty of Civil Engineering, 2012, ISBN 978-80-214-4393-8. (in Slovak)

 

SANDANUS J., SÓGEL K., - Timber structures – exercises and calculations (2011), University script. Participation on elaborating this script – 20% (BLESÁK, L., author of pages 77 – 101, Chapter No.7: Design of connections in a timber hall structure) (in Slovak)

 

BLESÁK, L., SANDANUS, J. – Observation tower “Bahnorama”. Eurostav: Publication 1-2 (2012), Eurostav: Review magazine in the field of civil engineering and architecture, Annual volume 18, No. 1-2, Pages 54-55, ISSN 1335-1249. (in Slovak)

 

BLESÁK, L., DISTLER, P., SEMANOVÁ, V. - Highway Section D1, Jablonov - Studenec, Bridge 205, the 1,650th km, Right Traffic Lane. Procedia Engineering Vol. 40: Steel Structures and Bridge 2012. Czech and Slovak International Conference. Podbanské, SR, 26.-28.9.2012. Pages 85--90. ISSN 1877-7058. (in English)

 

BLESÁK, L., NYÁRSIK, P. – Maintenance of timbered ceiling and its realization. International meeting of tutors, engineers and scientists in the field of civil engineering. Modra, SR, 20.-21.10.2011, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava – Faculty of Civil Engineering, 2011, Pages 139-144, ISBN 978-80-227-3583-4. (in Slovak)  

 

BLESÁK, L., SANDANUS, J. – Local strengthening of wood and joints and its impact on behaviour of timber structures. Conservation science and technologies for cultural heritage protection (BAKOŠ, D., ČEPPAN, M., KATUŠČÁK, S., ŠIMA, J., URLANDOVÁ, A., LOPUŠANOVÁ, M.), 2012, Pages 180-182. ISBN 978-80-8060-288-8. (in Slovak)

 

BLESÁK, L., SANDANUS, J., DRAŠKOVIČ, F. – Modification of physical, mechanical and stiffness features of timber and its influence on the resistance of a connection timber-timber. Wood research, 2012, Pages 601-612, 57 (4): 2012. ISSN 1336-4561, EV 3777/09. (in English)

 

BLESÁK, L., SANDANUS, J. – Impact of hydro-thermal modification of wood on a load-bearing connection. Eurostav: Publication 7-8 (2013), Eurostav: Review magazine in the field of civil engineering and architecture, Annual volume 19, No. 7-8, Pages 54-55, ISSN 1335-1249. (in Slovak)

 

CALDOVÁ, E., BLESÁK, L., WALD, F., KLOIMBER, M., URUSHADZE, S., VYMLÁTIL, P. – Behavior of timber and steel fibre reinforced concrete composite constructions with screwed connections. Wood Research, 2014, Pages 605 – 616, 59 (4): 2014, (in English)

 

CALDOVÁ, E., VYMLÁTIL, P., BLESÁK, L., WALD, F., KUKLÍKOVÁ, A., - Membrane action of timber fibre reinforced concrete composite floor in fire. Proceedings of the 8th International Conference on Structures in Fire – Volume I. Pages 349 – 354, ISBN 978-7-5608-5494-6. (in English)

 

BLESÁK, L., CALDOVÁ, E., WALD, F. – Unprotected timber-fibre reinforced concrete slab in fire.  Wood research, 2015, Pages 605-615, 60 (4): 2015. ISSN 1336-4561, EV 3777/09. (in English)

 

GOREMIKINS, V, BLESÁK L., NOVÁK, J., WALD, F. – To testing of steel fibre reinforced concrete at elevated temperature. Proceedings of the International Conference in Dubrovnik, 15-16 October 2015. (in English)

 

GOREMIKINS, V, BLESÁK L., NOVÁK, J., WALD, F. – Experimental Investigation on SFRC behaviour under elevated temperature, Journal of Structural Fire Engineering, 2016 (in English)

 

BLESÁK, L., CÁBOVÁ, K., WALD, F., MONTEIRO, S., DIAS, A. – Transverse loading distribution related to micro-cracks evolution on a timber-concrete slab. Wood research, 2016, Pages 385-398, 61 (3): 2016. ISSN 1336-4561, EV 3777/09. (in English)

 

BLESÁK, L., CÁBOVÁ, K., WALD, F. – Výzkum a vývoj ověřených modelů požárů a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb. In: 9. mezinárodní vědecká konference BEZPEČNOST REGIONU. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2016, pp. 77-81. ISBN 9788086710877. (in Czech)

 

​BLESÁK, L., CÁBOVÁ, K., WALD, F. – Advanced prediction methods in structural fire safety engineering. In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016, ISBN 9781509011162. (in English)

 

BLESÁK, L., GOREMIKINS, V., WALD, F., SAJDLOVÁ, T. – Constitutive model of steel fibre reinforced concrete subjected to high temperatures. Acta Polytechnica, 2017, Pages 417-424, 56 (6): 417. ISSN 1210-2709, DOI: 10.14311/AP.2016.56.0417. (in English)

 

ZUZANA KAMENICKÁ, JAROSLAV SANDANUS, LUKÁŠ BLESÁK, KAMILA CÁBOVÁ, FRANTIŠEK WALD: Methods for determining the charring rate of timber and their mutual comparison.  Wood research, 2018, Pages 583-590, 63 (4): 2018.

 

KAMENICKÁ, Zuzana - BOTLÓ, Michal. Mechanical resistance of timber structures in fire. In Interdisciplinarity in theory and practice [elektronický zdroj]. No. 11 (2016), online, s. 85-90. ISSN 2344-2409.

 

KAMENICKÁ, Zuzana - SANDANUS, Jaroslav. Comparison of simplified and advanced design methods for determining mechanical resistance of timber structures exposed to fire. In International Wood Products Journal. Vol. 8, no. 2 (2017), s. 88-93. ISSN 2042-6445 (2017: 0.351 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: SCOPUS ; DOI: https://doi.org/10.1080/20426445.2017.1335478.

 

KAMENICKÁ, Zuzana - SANDANUS, Jaroslav - KLAS, Tomáš - RANTUCH, Peter - MARTINKA, Jozef - BALOG, Karol. Experimentálna a numerická analýza vplyvu trhlín na uhoľnatenie drevených prvkov. In Czech Journal of Civil Engineering [elektronický zdroj]. Vol. 4, iss. 1 (2018), online, s. 58-64. ISSN 2336-7148.

 

KAMENICKÁ, Zuzana - SANDANUS, Jaroslav - BLESÁK, Lukáš - CÁBOVÁ, Kamila - WALD, František. Methods for determining the charring rate of timber and their mutual comparison. In Wood Research. Vol. 63, Iss. 4 (2018), s. 583-590. ISSN 1336-4561 (2018: 0.642 - IF, 3 - JCR Best Q, 0.349 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: WOS: 000443173100005 ; SCOPUS: 2-s2.0-85052964129.

 

BALÁŽ, Ivan - KAMENICKÁ, Zuzana - KOLEKOVÁ, Yvonna. Timber covered bridges on the Slovak territory. In M2D2015 [elektronický zdroj] : proceedings of the 6th International Conference on Mechanics and Materials in Design. Ponta Delgada, Portugal, 26. - 30. 7. 2015. Porto : FEUP-INEGI, 2015, USB kľúč, s. 2373-2388. ISBN 978-989-98832-3-9. V databáze: WOS: 000378595500422.


KAMENICKÁ, Zuzana. Timber structures and their fire resistance. In MMK 2015. 6. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 14. - 18. 12. 2015, Hradec Králové, Česká republika. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, online, s. 2679-2687. ISBN 978-80-87952-12-2.

KAMENICKÁ, Zuzana. Návrh drevených konštrukcií na účinky požiaru. In Juniorstav 2016 [elektronický zdroj] : 18. odborná konference doktorského studia. Brno, ČR, 28. 1. 2016. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2016, CD-ROM, [8] s. ISBN 978-80-214-5311-1.

KAMENICKÁ, Zuzana. Analytické a numerické modely pre drevené konštrukcie vystavené požiaru. In Juniorstav 2017 [elektronický zdroj] : 19. odborná konference doktorského studia. Brno, ČR, 26. 1. 2017 = Juniorstav 2017, 19th International Conference of PhD Students. 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2017, USB kľúč, [8] s. ISBN 978-80-214-5473-6.

KAMENICKÁ, Zuzana - SANDANUS, Jaroslav. Charring rate of timber structures in fire. In INTERFACES - architecture, engineering, science - IASS 2017 [elektronický zdroj] : proceedings of the IASS Annual Symposium. September 25th-28th, 2017, Hamburg, Germany. Hamburg : HafenCity University, 2017, USB kľúč, [10] s.

KAMENICKÁ, Zuzana. Analýza rýchlosti uhoľnatenia drevených prvkov s trhlinami. In Juniorstav 2018 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků. 20. odborná konference doktorského studia. Brno, ČR, 25. 1. 2018 = Juniorstav 2018, proceedings of the 20th International Conference of Ph.D. Students. 1. vyd. Brno : ECON publishing, 2018, USB kľúč, s. 488-493. ISBN 978-80-86433-69-1.

BALÁŽ, Ivan - KAMENICKÁ, Zuzana - KOLEKOVÁ, Yvonna. Drevené kryté mosty na Slovensku. In Zborník prednášok zo 40. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií : Oščadnica, SR, 22. - 23. 10. 2015. 1. vyd. Kysucké Nové Mesto : Miroslav Gibala - Reklamný servis, 2015, S. 29-34. ISBN 978-80-89619-01-6.

BALÁŽ, Ivan - KAMENICKÁ, Zuzana - KOLEKOVÁ, Yvonna. Historical Timber Bottom Bridge in Gelnica over Hnilec River. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings [elektronický zdroj] : proceedings of 13th International Conference. Bratislava, Slovakia, 15. - 16. 10. 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2015, CD-ROM, [4] s. ISBN 978-80-227-4463-8.

BALÁŽ, Ivan - KAMENICKÁ, Zuzana - KOLEKOVÁ, Yvonna. Slovenské historické kryté drevené mosty. In Statika stavieb 2016 : zborník príspevkov z 21. konferencie. Piešťany, SR, 10. - 11. 3. 2016. 1. vyd. Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2016, S. 250-257. ISBN 978-80-89842-00-1.

BALÁŽ, Ivan - KAMENICKÁ, Zuzana - KOLEKOVÁ, Yvonna. Historical Covered Timber Bridge in Gelnica Near Station. In Trends in Statics and Dynamics of Construction II [elektronický zdroj] : selected, peer reviewed papers from the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, SR, 15. - 16. 10. 2015. CD-ROM, s. 44-51. ISSN 1660-9336.

FÁBRY, Michal - KAMENICKÁ, Zuzana. Prepared measurements on the monitoring of the bridge in the Slovakia. In ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference [elektronický zdroj] : proceedings of the International virtual conference. Bratislava, SR, 20. - 24. 7. 2015. Bratislava : NEXSYS, 2015, online, [8] s. ISBN 978-80-972051-0-2.

KAMENICKÁ, Zuzana. Navrhovanie drevených konštrukcií na požiarnu odolnosť. In Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : 25rd Annual PhD Student Conference on Architecture and Construction Engineering, Building Materials, Structural Engineering, Water and Environmental Engineering, Transportation Engineering, Surveying, Geodesy, and Applied Mathematics. Bratislava, SR, 28. 10. 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015, CD-ROM, s. 447-453. ISBN 978-80-227-4514-7.

KAMENICKÁ, Zuzana - SANDANUS, Jaroslav. Simplified and advanced design methods for mechanical resistance of timber structures. In Wood & Fire Safety [elektronický zdroj] : proceedings of the 8th International Conference. The High Tatras, Štrbské Pleso, 8. - 12. May 2016 = Wood and Fire Safety 2016. 1. vyd. Žilina : EDIS, 2016, USB kľúč, s. 129-136. ISBN 978-80-554-1201-6.

KAMENICKÁ, Zuzana - BOTLÓ, Michal. Timber Structures Exposed to Fire. In ESaT 2016 [elektronický zdroj] : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranské Matliare, Slovak Republic, 29th of June - 1st of July 2016. Košice : Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016, CD-ROM, [4] s. ISBN 978-80-553-2564-4.

KAMENICKÁ, Zuzana. Pôsobenie požiaru na drevené konštrukcie. In XXXXI. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií. Stav a perspektívy rozvoja : zborník prednášok. Štrbské Pleso, SR, 19. - 21. 10. 2016. 1. vyd. Košice : Technická univerzita Košice, Stavebná fakulta, 2016, S. 105-112. ISBN 978-80-553-2612-2.

KAMENICKÁ, Zuzana. Spresnené výpočtové metódy na určenie mechanickej odolnosti drevených prvkov za požiaru. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 26th Annual PhD Student Conference on Architecture and Construction Engineering, Building Materials, Structural Engineering, Water and Environmental Engineering, Transportation Engineering, Surveying, Geodesy, and Applied Mathematics. 26. October 2016, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016, CD-ROM, s. 341-346. ISBN 978-80-227-4645-8.

KAMENICKÁ, Zuzana - BOTLÓ, Michal. Resistance of timber structures exposed to fire. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 29 June - 1 July 2016. 1. vyd. London : Taylor & Francis Group, 2017, S. 135-140. ISBN 978-1-138-03224-8. V databáze: SCOPUS.

KAMENICKÁ, Zuzana - SANDANUS, Jaroslav. Stanovenie rýchlosti a hĺbky zuhoľnatenia drevených prvkov pomocu metód podľa Eurokódu 5, časť 2. In Advances in Fire and Safety Engineering 2017 [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác zo VI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava, 19. - 20. október 2017. 1. vyd. Trnava : STU v Bratislave, Materiálovotechnická fakulta so sídlom v Trnave, Alumni Press, 2017, CD-ROM, s. 232-239. ISBN 978-80-8096-245-6.

KAMENICKÁ, Zuzana. Vplyv trhlín na rýchlosť uhoľnatenia drevených prvkov. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 27th Annual PhD Student Conference on Applied Mathematics, Applied Mechanics, Geodesy and Cartography, Landscaping, Building Technology, Theory and Structures of Buildings, Theory and Structures of Civil Engineering Works, Theory and Environmental Technology of Buildings, Water Resources Engineering. 25. October 2017, Bratislava, Slovakia. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2017, CD-ROM, s. 308-314. ISBN 978-80-227-4751-6.

KAMENICKÁ, Zuzana. Výpočet rýchlosti uhoľnatenia drevených prvkov. In Oceľ, drevo, betón a sklo v konštrukciách : zborník príspevkov z XLII. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou pri príležitosti 75. výročia Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Kočovce, SR, 4. - 6. 10. 2017. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2017, S. 101-106. ISBN 978-80-227-4734-9.

SANDANUS, Jaroslav - KAMENICKÁ, Zuzana - RANTUCH, Peter - MARTINKA, Jozef - BALOG, Karol. Analysis of timber structural members with fissures and their charring rate. In ESaT 2018 [elektronický zdroj] : proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranské Matliare, Slovak Republic, 12th - 14th September 2018. 1. vyd. Košice : Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018, CD-ROM, [4] s. ISBN 978-80-553-2982-6.

SANDANUS, Jaroslav - KAMENICKÁ, Zuzana - RANTUCH, Peter - MARTINKA, Jozef - BALOG, Karol. Influence of fissures in timber on the charring rate. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018). Tatranské Matliare, Slovak Republic, 12-14 September, 2018. 1. vyd. London : CRC Press,Taylor & Francis Group, 2019, S. 229-234. ISBN 978-0-367-07509-5. V databáze: SCOPUS: 2-s2.0-85068415923.

SANDANUS, Jaroslav - KAMENICKÁ, Zuzana - RANTUCH, Peter - MARTINKA, Jozef - BALOG, Karol. Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations. In Wood & Fire Safety : 9th International conference on Wood & Fire Safety. WFS 2020, 3. -6. May 2020, Štrbské Pleso, Slovakia. 1. vyd. Cham : Springer, 2020, S. 159-165. ISBN 978-3-030-41234-0 (print).

CÁBOVÁ, K., ZEMAN, F., BLESÁK, L., BENÝŠEK, M., WALD, F. – Timber beam in virtual furnace, Journal of Structural Fire Engineering, 2020. ISSN 2040-2317. (in English)

bottom of page