top of page

O NÁS

_20201119_103931.JPG
Ing. Lukáš Blesák, PhD.
autorizovaný stavebný inžinier - statik
SKSI: č. 6676*I3

(0908/411773)

Absolvoval inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore Nosné konštrukcie stavieb. Po jeho ukončení v roku 2009 nastúpil na doktorské štúdium v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, ktoré na katedre Oceľových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave úspešne ukončil v roku 2013. V tom istom roku nastúpil na post-doktorské štúdium na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe so zameraním na analytické a numerické simulácie horenia a tepelnej degradácie dreva a vláknobetónu. Popri pedagogickej činnosti a projekčnej praxi sa v spolupráci s Hasičským záchranným zborom ČR a inými európskymi univerzitami venoval laboratórnemu výskumu v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Publikoval odborné články a spolupracoval na tvorbe univerzitných skrípt a odbornej literatúry.  

Projekcii oceľových a drevených nosných konštrukcií sa venuje od roku 2009. Od roku 2018 sa ako dobrovoľník a člen spolku architektov Meem Architecture venuje projektovaniu a realizácii nosných konštrukcií škôl a škôliek v Nepále.

V súčasnosti pôsobí ako projektant oceľových nosných konštrukcií v spoločnosti Distler Engineering a samostatný autorizovaný stavebný inžinier - statik so zameraním na návrh a posúdenie drevených a oceľových konštrukcií a stanovenie ich požiarnej odolnosti.  

_20201117_203914.JPG
Ing. Zuzana Kamenická, PhD.
stavebná inžinierka - statička

(0908/394023)

Absolvovala bakalárske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore Pozemné stavby a architektúra, po ukončení ktorého pokračovala inžinierskym štúdiom v odbore Nosné konštrukcie stavieb. V roku 2014 nastúpila na doktorské štúdium v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, ktoré na katedre Oceľových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave úspešne ukončila v roku 2018. Počas svojich doktorských štúdií absolvovala dvojmesačnú stáž na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe, so zameraním na numerické a analytické metódy určovania tepelnej degradácie a rýchlosti zuhoľnatenia dreva a materiálov na báze dreva pre potreby stanovenia požiarnej odolnosti drevených prvkov s cieľom formulácie praktických výstupov pre projekčnú prax. Publikovala články v impaktovaných časopisoch a zborníkoch z domácich a zahraničných vedeckých konferencií.

V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Distler Engineering ako projektantka oceľových nosných konštrukcií a venuje sa tiež návrhu a posúdeniu odolnosti drevených nosných prvkov a konštrukcií vystavených účinkom mechanického zaťaženia za bežnej teploty a za požiaru. 

IMG20230203172608_2.jpg
Ing. arch. Veronika Zlochová 
stavebná inžinierka - architektka
(0948/631805)

Absolvovala inžinierske štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave v odbore Architektúra so zameraním na Ekologické a experimentálne stavby. Štúdium ukončila v roku 2013, projektantskú a architektonickú činnosť vykonáva v rámci architektonických kancelárií od roku 2010. Ako architekt a projektant pracovala na všetkých  stupňoch projektovej dokumentácie, od architektonickej štúdie, projektu pre územné rozhodnutie, projektu pre stavebné povolenie až po projekt interiéru a projekt pre realizáciu stavby.

Počas praxe sa stretla s projekciou s rôznych druhov konštrukcií, cez liate železobetónové konštrukcie, drevené stĺpikové konštrukcie, drevenice, klasické murované konštrukcie a rekonštrukcie budov z nepálených tehál.

Má skúsenosti s návrhom a projekciou rodinných a bytových domov, rekreačných objektov a malých polyfunkčných objektov.

Spolu s kolegami z architektonických ateliérov a projekčných kancelárií iných profesií sa snažíme o rozvoj stavebníctva na Slovensku v oblasti drevených konštrukcií a aplikácie stavebných materiálov na báze dreva.

Drevostavby sú v mnohých aspektoch rovnocenné betónovým, tehlovým či oceľovým stavbám a sú schopné im konkurovať v tých najprísnejších kritériách. Ich vplyv na životné prostredie je minimálny, jedná sa o recyklovateľné stavebné produkty, disponujú mnohými zdravotnými benefitmi, poskytujú príjemné prostredie pre ich užívanie, sú dlhodobo udržateľné a v neposlednom rade finančne dostupné, mechanicky odolné a technologicky progresívne.

Jedným z legislatívnych obmedzení výstavby drevostavieb na Slovensku je práve ich požiarna odolnosť, kde výška stavby je limitovaná počtom požiarnych podlaží. Trendy a legislatívne obmedzenia sa naprieč Európou líšia a výstavba drevostavieb značne napreduje.

V oblasti návrhu nosných konštrukcií - statiky drevostavieb spolupracujeme nie len s odborníkmi z projekčnej praxe ale aj s akademickými pracovníkmi a "majstrami" tradičnej výstavby, tesármi a remeselníkmi s dlhoročnou praxou v práci s materiálmi priamo na stavenisku.

Spojili sme svoje odborné znalosti, prax v projekcii, skúsenosti s vedením stavieb v extrémnych podmienkach a rovnako aj znalosti z vedecko-výskumných aktivít a ponúkame svoje znalosti v oblasti statiky pre vytvorenie symbiózy riešení, ktoré sú prijateľné nie len pre užívateľa ale aj pre prírodu a životné prostredie.

bottom of page