top of page

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Vypracovanie projektovej dokumentácie - časti "statika" pre účely územného rozhodnutia, stavebného povolenia a projektov pre realizáciu stavieb.

Vypracovanie statických posudkov a odborných vyjadrení, výkresovej dokumentácie, technickej správy.

Projektové štúdie a analýzy variant konštrukčných riešení detailov a nosných systémov pre všetky druhy pozemných stavieb.

bottom of page