OBHLIADKY STAVIEB, KONZULTÁCIE

- diagnostické prehliadky stavieb in-situ 

- hodnotenie existujúcich stavieb

- osobné a on-line konzultácie