top of page
sadwdfdgd.JPG

STATIKA A DIAGNOSTIKA STAVIEB

NOVOSTAVBY

REKONŠTRUKCIE

NÁVRH OPRÁV STAVIEB PO POŽIARI, ZÁPLAVÁCH, ÚNIKU VODY, PO OTRASOCH

POŽIARNA ODOLNOSŤ NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

 
SLUŽBY

statické posudky

odborné vyjadrenia

projektová dokumentácia

diagnostika a kontrola stavieb

PROJEKTY

stručný výber našich projektov

ČASTÉ OTÁZKY

 

odpovede na Vami často kladené otázky

 

O NÁS

Venujeme sa návrhu nosných konštrukcií pre novostaby a rekonštrukcie existujúcich budov so zameraním na drevené a oceľové stavby a súčasne stanovenie požiarnej odolnosti nosných konštrukcií.

Realizujeme diagnostické prehliadky stavieb pre účely stanovenia aktuálneho stavu nosných a obalových konštrukcií pred kúpou nehnuteľnosti alebo v čase jej užívania. Diagnostikujeme stavby po požiari, po povodniach, stavby poškodené vplyvom vody unikajúcej z vodovodných potrubí, po otrasoch a stavby poškodené pôsobením prírodných živlov a iných technických porúch. 

KONTAKT

Ing. Lukáš Blesák, PhD.

blesak.kamenicka@gmail.com

0908/411773

IČO: 52555143

DIČ: 1082550106

IČ DPH: SK1082550106

IBAN: SK79 7500 0000 004001290431

SWIFT: CEKOSKBX

ďakujeme

contact
bottom of page